Persbericht

20180116 Persbericht fusie-intentie SKIPOS & SKOH