20161111_114816SKOH werkt vanuit een gemeenschappelijke visie op leren. Wij geven kinderen de bagage mee die hen helpt een wereldburger te zijn. Uitgaan van kwaliteit leidt tot innerlijke krachtgroei. Dit is de basis voor ontwikkeling en groei en deelname aan onze maatschappij. De keuze voor de sociaal-emotionele methode de Kracht van 8 is hierbij als vanzelfsprekend aansluitend. Deze methode past bij onze manier om onze waarden zichtbaar en overdraagbaar te maken. Wij denken hierbij aan: zelfrespect, eigenwaarde, verdraagzaamheid, samenwerking, verbinding, respect voor de ander en liefde voor jezelf en voor de ander. Niet alleen tijdens een van de lessen, maar als basis voor alle schoolmomenten.
Wij zijn overtuigd dat kinderen optimaal leren door ervaring. Daarom stimuleren wij hen om ondernemend te zijn. We vinden het belangrijk dat zij ruimte hebben voor eigen initiatief, want kinderen leren het beste als ze gemotiveerd zijn en zelfvertrouwen hebben. Succeservaringen tijdens het leren is een motivatie om steeds een stap verder te komen. Het leerproces kenmerkt zich door werken en leren vanuit een onderzoekende houding en actief deelnemen. Als onze kinderen de school verlaten, hebben zij hun maximale taal- en rekenniveau bereikt. Kinderen groeien op in een omgeving waar ze gestimuleerd worden talenten optimaal te ontwikkelen en verhogen daardoor het eigen leerrendement.

ict-reyn
Wij organiseren het leren zo dat het bij de doelen van het kind past. Onze kinderen leren door middel van spel, gesprekken, lezen, samenwerken (coöperatieve werkvormen), instructie en oefening op maat. Binnen het samenwerkingsproces zijn zij zich bewust van hun zelfverantwoordelijkheid en leren zij deze verantwoordelijkheid nemen.
Kinderen worden aangemoedigd om nieuwsgierig te worden én te blijven naar hoe de wereld werkt. Als ideaal stellen wij daarbij dat elk kind regisseur wordt van het eigen leer- en ontwikkelproces, leren “leren” is daarbij een belangrijke voorwaarde. Ons aanbod sluit aan bij de specifieke onderwijsbehoeften en leerstijl van het kind.