De Raad van Beheer houdt volgens moderne governance principes toezicht op het beleid van de uitvoerend bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De werkzaamheden en bevoegdheden van de Raad van Beheer zijn vastgelegd in de statuten van SKOH. De uitvoerend bestuurder legt  verantwoording af aan de Raad van Beheer.
De Raad van Beheer bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Martijn Jansen

Penningmeester: Boudewijn Smits

Vicevoorzitter: Wanda Blommensteijn