Onze kernwaarden


20161111_120038Eerlijkheid:

  • Eerlijk zijn betekent bij de feiten blijven en met een open blik naar elkaar luisteren. We zijn eerlijk in de keuzes die we maken, geven elkaar feedback en leren dat de kinderen ook. Als we het beste uit kinderen willen halen, is eerlijkheid de basis.

Verantwoordelijkheid:

  • Verantwoordelijkheid betekent dat we de leerlingen voorbereiden op de toekomst. Wij helpen de leerling uit te groeien tot een evenwichtig en volwaardig lid van de maatschappij.

Veiligheid:

  • Veiligheid betekent dat we zorgzaam voor elkaar zijn en dat we praten met elkaar en niet over elkaar. In onze scholen, in onze groepen: vanuit de Kracht van 8 is iedereen 100% en is goed zoals hij/zij is.

Kwaliteit:

  • Het primaire proces van onze organisatie bestaat uit het bieden van onderwijs van hoge kwaliteit. Kwaliteit betekent voor ons: de goede dingen doen, de dingen goed doen, realistische afspraken maken, afspraken nakomen, resultaten op orde hebben.

Plezier:

  • Plezier betekent dat iedereen binnen SKOH plezier haalt uit het leren en zichzelf ontwikkelen. Plezier geven en doen = plezier ervaren en krijgen. Als medewerkers/kinderen plezier ervaren in ontwikkeling, ¬†zijn ze betrokken, pro-actief, dienstverlenend, loyaal, energiek, trots en succesvol.

Onze kernopdrachten

SKOH heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de onderwijsvoorzieningen in het werkgebied.

SKOH biedt onderwijs dat zich kenmerkt door leerlinggerichtheid met een herkenbare interactieve begeleidingsfilosofie en door gerichtheid op het toekomstig zelfstandig functioneren in een pluriforme samenleving

SKOH is een werkgever met optimale arbeidsvoorwaarden, die welzijn nastreeft en werkt aan deskundigheidsbevordering en mobiliteit.