Marleen Huisman

 

Met ingang van 1 januari 2018 is Marleen Huisman (Marleen.Huisman@skoh-haaren.nl) uitvoerend bestuurder SKOH a.i.
Deze bestuursfunctie combineert zij met haar werkzaamheden als Directeur Onderwijs.

 

 

 

Hierbij werkt zij intensief samen met de vier SKOH directeuren en

Fieke Wien

 

 

Fieke Wien (Fieke.Wien@skoh-haaren.nl), bestuursassistente.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

Verantwoordelijk- en bevoegdheden
SKOH heeft formeel een eenhoofdig bestuur.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen deze structuur zijn vastgelegd in de Statuten van SKOH en het Managementstatuut.
De taakverdeling tussen het Uitvoerend Bestuur en de SKOH directeuren is in dit managementstatuut vastgelegd.

De uitvoerend bestuurder is eindverantwoordelijk voor de algehele, de financiële c.q. materiële organisatie, het personeel en het onderwijs.
De directeur onderwijs is verantwoordelijk voor de onderwijsinhoud, de onderwijskwaliteit en voor de aansturing van de kwaliteit van het personeel.
De vier directeuren zijn eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en voor het aansturen van het primaire proces. Zij zijn verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering op schoolniveau. Zij zijn integraal schoolleider, met de nadruk op een zichtbaar, daadkrachtig, proactief onderwijskundig leiderschap.