De Stichting Katholiek Onderwijs Haaren vormt het bevoegd gezag van de vier onder de stichting vallende scholen in de gemeente Haaren:

  • basisschool de Klim-op in Haaren;
  • basisschool Dr. Landman te Helvoirt;
  • basisschool Franciscus te Biezenmortel;
  • basisschool Willibrordus te Esch;

Het doel van de stichting is het bevorderen van goed kwalitatief primair onderwijs op katholieke grondslag.
De leden van het bestuur hebben op basis van hun deskundigheid zitting in het bestuur.

Per 1 augustus 2011 hanteert de stichting het Raad van Beheer bestuursmodel.

Het bestuurskantoor is gevestigd in basisschool Franciscus in Biezenmortel, Capucijnenstraat 19, 5074 PE. 013-5111673.