SKOH zorgt voor prima onderwijs!

SKOH, voor elk kind een waardevolle schooltijd!


Stichting Katholiek Onderwijs Haaren SKOH is een organisatie van 4 basisscholen in de gemeente Haaren. De Stichting Katholiek Onderwijs Haaren (SKOH) zorgt voor prima onderwijs op haar scholen en werkt ook hard om de onderwijskwaliteiten steeds kritisch te bekijken en waar mogelijk te verbeteren. Het bestuur heeft goed zicht op de onderwijskwaliteit van de scholen en ziet er op toe dat verbeteringen worden doorgevoerd en afspraken worden nagekomen. Er is een duidelijke regie vanuit het bestuur, maar de scholen hebben de ruimte om ook zelf hun werkprocessen in te richten en veranderingen door te voeren. De leerlingen zijn tevreden op hun scholen. Ze kunnen zich ontwikkelen in een veilige, prettige en stimulerende omgeving. De ouders zijn te spreken over de goede communicatie. Tot slot is SKOH een financieel gezonde stichting, die in staat is om scholen te ondersteunen bij het geven van goed onderwijs. SKOH verzorgt het onderwijs in Haaren. Op de scholen zitten 850 leerlingen en er werken ongeveer 100 personeelsleden.